Trainingsprogramma's

Coachingpraktijk voor kinderen, tieners en hun ouders

Bij mij kan je terecht voor individuele begeleiding, groepstraining of workshops.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Trainingsprogramma's

Klik of de kaart voor meer info

Raise your IQ

MyCognition PRO

Typ 10

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Raise your IQ

S.M.A.R.T. programma


Trainingsprogramma om beter te leren, te denken, te focussen en te onthouden

Met hetS.M.A.R.T.programma trainen kinderen hun relationele vaardigheden. Ze leren relaties te leggen en ontwikkelen hun cognitieve vaardigheden die ze nodig hebben om op school of in het werk optimaal te kunnen functioneren.


Relationele vaardigheden leren = Beter leren

 • Het kind krijgt stapsgewijs inzichten in relaties. Deze inzichten liggen aan de basis van alles wat je doet in het dagelijks leven, op school en op het werk, van het nemen van dagelijkse beslissingen tot het oplossen van complexe problemen.
 • Ze trainen om hun aandacht te richten, goed te lezen en hun aandacht erbij te houden. Kinderen verbeteren hiermee hun volgehouden aandacht.
 • Het S.M.A.R.T. programma is een leerprogramma. De kinderen verwerven meer inzicht en leren beter te redeneren. De feedback van het programma helpt de kinderen bij dit leerproces.


Bij De Dobbel wordt met een gecertificeerde coach het S.M.A.R.T. programma gecombineerd met Remedial Teaching om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de hulpvraag van het kind.


Klik hier voor de folder.

________________________________________________________________________________________

MyCognitionPro

MyCognitionPRO & Aquasnap


Hierbij werken we aan een algemene, gezonde leefstijl en de executieve functies die nodig zijn om vlot te functioneren op school en het in het alledaagse leven.


Welke verbeteringen, in het dagelijkse leven, kun je bij kinderen/pubers verwachten als je de AquaSnap training volgt?


*Executief Functioneren

 • kunnen plannen,
 • de concentratie,
 • denken over oorzaak en gevolg
 • en probleemoplossing.


*Werkgeheugen

 • het meekrijgen en onthouden van instructies,
 • de concentratie,
 • weten wat je ook al weer moest doen.


*Aandacht

 • het je niet laten afleiden
 • en gefocused op de taak blijven,
 • ook al is de taak lastig, niet uitdagend of saai.


*Verwerkingssnelheid

 • het vlot kunnen doorwerken,
 • veel informatie in een korte tijd kunnen verwerken,
 • taken op tempo kunnen afwerken.


*Episodisch Geheugen

 • het weer verder kunnen gaan waar je gebleven was zonder weer helemaal opnieuw te moeten beginnen
 • of vandaag nog weten wat er gisteren geleerd is


Bekijk de filmpjes voor nog meer duidelijkheid.Klik hier voor de folder of neem contact op voor meer info.

________________________________________________________________________________________

Typ 10


Typ 10 is een ongelooflijk leuke methode om kinderen blind te leren typen

Deze methode is ontwikkeld voor gebruik in klasverband, kleine groepjes en individuele begeleiding.

De kenmerken:

 • 10 lessen om de basisvaardigheid aan te leren
 • Vervolg online module voor een (school)jaar = www.typ10-online.com
 • Voor élk kind vanaf 9 jaar
 • Speels leren typen zonder tijdsdruk
 • Persoonlijke begeleiding
 • Ook geschikt voor kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen
 • Slagingspercentage = 92 %


Hoe werkt Typ10?

Om het typen zo goed mogelijk te integreren worden alle leerkanalen gelijktijdig aangesproken. Er wordt gewerkt met kleurtjes, met figuurtjes, met verhaaltjes, spelletjes, invuloefeningen, denkoefeningen,... We leren eerst de letters en letterposities automatiseren om vanuit deze kennis motorisch te gaan uitvoeren.

Typ10 werkt vinger per vinger en wordt verticaal aangeleerd en zit gegoten in een structuur waarbij elke les terug te brengen is naar 4 stappen


Voor wie ?

Typ10 kan makkelijk in een therapeutische setting gebruikt worden, zowel in een 1-1 relatie als in kleine groepjes. We denken daarbij aan volgende aanmeldingen:

 • Kinderen met fijnmotorische problemen hebben het vaak heel moeilijk om te schrijven. De schrijfmotoriek schiet te kort en hoewel ze wel weten wat ze zouden willen schrijven, krijgen ze hun gedachten maar moeilijk op papier. Werken op een computer zou een hulp kunnen zijn, maar daarvoor moeten ze blind kunnen typen.
 • Kinderen met dyslexie mogen vaak in de klas gebruik maken van speciale softwareprogramma’s (bv. “Sprint”) maar dat kan alleen als ze blind kunnen typen.
 • Kinderen met psychomotorische problemen zoals DCD, dyspraxie, lateralisatieproblemen kunnen (vaak) niet met een klassieke dactylo methode aan de slag omdat de tijdsdruk en het behalen van een bepaald aantal aanslagen per minuut een te hoge drempel vormt tijdens het leerproces.
 • Kinderen die een grote nood hebben aan structuur zoals kinderen met ASS, ADHD zijn gebaat bij de unieke aanpak van Typ10.
 • Ook voor alle andere kinderen is blind kunnen typen een vaardigheid die als volwassene een grote meerwaarde betekent in onze technologische maatschappij waarbij het kunnen werken met een computer een must is.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________